Terapia psychologiczna – kiedy ją podjąć? Na czym polega?

terapia psychologiczna

Terapia psychologiczna oferuje wsparcie i narzędzia, aby pomóc Ci pokonać trudności o charakterze psychicznym. 

Zagubienie, lęk, depresja – te uczucia mogą przytłoczyć każdego z nas.

Ale nie musisz się z nimi zmagać sam/a.

Co więcej, terapia psychologiczna może być kluczem do odblokowania potencjału i osiągnięcia szczęśliwszego, bardziej satysfakcjonującego życia. 

Jak wygląda spotkanie z psychologiem?

Jak wygląda spotkanie z psychologiem

Spotkanie z psychologiem może być dla niektórych wyzwaniem, szczególnie jeśli jest to ich pierwszy raz.

Niezależnie od tego, czy decydujesz się na terapię indywidualną, czy też terapię par, rodzin lub grupową, istnieje pewna ogólna struktura, którą można się spodziewać podczas sesji z psychologiem.

 1. Wstęp i budowanie relacji: Pierwsze spotkanie z reguły zaczyna się od krótkiego wprowadzenia, w którym psycholog przedstawia się i wyjaśnia zasady poufności. Istotne jest budowanie relacji między pacjentem a terapeutą, dlatego też często w pierwszych sesjach psycholog stara się poznać pacjenta, zrozumieć jego historię życiową i zdefiniować cele terapeutyczne.
 2. Omówienie problemu: Kolejnym krokiem jest omówienie problemu, który skłonił pacjenta do szukania pomocy psychologicznej. Pacjent może opowiedzieć o swoich obawach, uczuciach, myślach czy sytuacjach, które wywołują stres lub niepokój.
 3. Eksploracja i zrozumienie: Psycholog może zadawać pytania mające na celu głębsze zrozumienie problemu oraz jego kontekstu. Często analizuje się również wcześniejsze doświadczenia życiowe, relacje z bliskimi, a nawet wzorce myślenia i zachowań.
 4. Rozwijanie strategii i technik terapeutycznych: Na podstawie zgromadzonych informacji psycholog może proponować różne strategie terapeutyczne, takie jak techniki relaksacyjne, ćwiczenia poznawcze czy trening umiejętności społecznych. Ważne jest, aby terapeuta i pacjent wspólnie wypracowali plan działania, który będzie dostosowany do indywidualnych potrzeb i celów terapeutycznych.
 5. Praktyczne zastosowanie: Często psycholog proponuje pacjentowi praktyczne zadania do wykonania między sesjami, aby wzmocnić efekty terapii. Mogą to być na przykład ćwiczenia rozluźniające, prowadzenie dziennika emocji czy próby zmiany szkodliwych wzorców zachowań.
 6. Podsumowanie i ustalenie kolejnych kroków: Na zakończenie sesji psycholog podsumowuje omówione zagadnienia i ustala plan na kolejne spotkanie. Może to również obejmować omówienie ewentualnych zmian w samopoczuciu lub zachowaniach pacjenta.

Warto zauważyć, że każde spotkanie z psychologiem może wyglądać nieco inaczej, w zależności od potrzeb i preferencji pacjenta oraz podejścia terapeutycznego stosowanego przez psychologa.

Istotne jest jednak, aby w trakcie terapii zachować otwartość, zaufanie i gotowość do współpracy z terapeutą, co może znacząco przyczynić się do osiągnięcia pożądanych efektów terapeutycznych.

Do psychologa, psychiatry, czy psychoterapeuty?

Do psychologa, psychiatry, czy psychoterapeuty?

Zanim podejmiemy decyzję, który rodzaj profesjonalisty zwrócić się o wsparcie, warto zrozumieć różnice między psychologiem, psychiatrą, a psychoterapeutą.

Psycholog i psychoterapeuta to dwie różne profesje, choć niekiedy mogą się na siebie nakładać.

Psycholog posiada stopień magistra psychologii i może przeprowadzać ocenę psychologiczną, diagnozować zaburzenia psychiczne, oraz prowadzić terapię.

Z kolei psychoterapeuta to osoba, która specjalizuje się w terapii psychologicznej i posiada odpowiednie szkolenie i certyfikację (lub jest w jej trakcie) w danym podejściu terapeutycznym, takim jak terapia poznawczo-behawioralna, terapia psychodynamiczna czy terapia rodzinna.

Czy psycholog czy psychoterapeuta?

Odpowiedź na to pytanie zależy od indywidualnych potrzeb i preferencji pacjenta.

Jeśli potrzebujesz oceny psychologicznej, diagnozy zaburzeń psychicznych, lub krótkoterminowej pomocy w radzeniu sobie z trudnościami życiowymi, psycholog może być najlepszym wyborem.

Natomiast, jeśli poszukujesz długoterminowej terapii skupiającej się na zmianie myślenia i zachowań, psychoterapeuta może okazać się bardziej odpowiedni.

Optymalnym wyborem jest psychoterapeuta, który jest jednocześnie psychologiem, ponieważ ma niezbędne umiejętności poparte dogłębną wiedzą na temat psychologicznego funkcjonowania człowieka.

Psychiatra to lekarz specjalizujący się w diagnozowaniu i leczeniu zaburzeń psychicznych.

W przeciwieństwie do psychologa, który nie może przepisywać leków, psychiatra może przepisać farmakoterapię, jeśli uważa, że jest to konieczne dla leczenia pacjenta.

Czym różni się terapia psychologiczna od psychoterapii?

Mimo że terminy „terapia psychologiczna” i „psychoterapia” są używane zamiennie, można wyróżnić pewne subtelne różnice między nimi. 

Terapia psychologiczna obejmuje zakres działań podejmowanych przez psychologów (osób z wykształceniem psychologicznym), podczas gdy psychoterapia odnosi się szerzej do procesu terapeutycznego, który może być prowadzony przez psychologa lub inne osoby posiadające odpowiednie szkolenie i certyfikację (ale niekoniecznie mające ukończone studia magisterskie na kierunku psychologia).

Z jakimi objawami iść do psychologa?

Z jakimi objawami iść do psychologa?

Czasami trudno jest rozpoznać, kiedy należy szukać pomocy psychologa. Oto kilka objawów, które mogą wskazywać na konieczność skonsultowania się z psychologiem:

 • trudności w radzeniu sobie z emocjami,
 • problemy z relacjami interpersonalnymi,
 • obniżone poczucie własnej wartości,
 • problemy ze snem, zaburzenia odżywania,
 • uczucie przytłoczenia lub beznadziejności,
 • jakiekolwiek objawy psychiczne powodujące cierpienie (np. natrętne myśli, lęki, fobie, uporczywy smutek),
 • przechodzenie trudności życiowych (np. radzenie sobie z trudną diagnozą, przechodzenie żałoby, czy rozwodu).

Warto zauważyć, że powyższa lista nie wyczerpuje wszystkich możliwych powodów, dla których warto skonsultować się z psychologiem.

Jeśli masz wątpliwości co do tego, czy potrzebujesz pomocy psychologicznej, warto zwrócić się do specjalisty, który może przeprowadzić ocenę i zaproponować odpowiednie formy wsparcia. 

Nie ma nic złego w poszukiwaniu pomocy, gdy czujemy, że nie możemy poradzić sobie sami z naszymi problemami emocjonalnymi.

O co pyta psycholog na wizycie?

Spotkanie z psychologiem może wydawać się stresujące dla niektórych osób, szczególnie jeśli jest to ich pierwszy raz.

Niezależnie od tego, czy szukasz pomocy w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi, czy też chcesz zdiagnozować zaburzenia psychiczne, psycholog zadaje różnorodne pytania, aby lepiej zrozumieć Twoją sytuację i potrzeby. 

Oto kilka kategorii pytań, które psycholog może zadawać podczas wizyty:

 • Pytania dotyczące historii życiowej (Jak wygląda Twoje życie osobiste i zawodowe? Czy masz rodzeństwo? Jak wyglądają Twoje relacje z bliskimi?),
 • Pytania dotyczące objawów i dolegliwości (Jakie objawy lub dolegliwości odczuwasz? Kiedy pojawiły się te objawy po raz pierwszy? Czy objawy występują stale czy okresowo? Czy objawy nasilają się w określonych sytuacjach lub w odpowiedzi na określone bodźce?),
 • Pytania dotyczące emocji (Jakie emocje często odczuwasz? Czy masz trudności w kontrolowaniu swoich emocji? Czy odczuwasz silny stres lub lęk?),
 • Pytania dotyczące zachowań (Jakie zachowania podejmujesz w reakcji na trudności życiowe? Czy stosujesz jakieś używki? Jak wyglądają Twoje nawyki snu i odżywiania?),
 • Pytania dotyczące myśli i przekonań (Jakie myśli często przewijają się przez Twoją głowę? Jak oceniasz siebie i swoje życie? Czy masz negatywne przekonania na temat siebie, innych ludzi lub świata?),
 • Pytania dotyczące celów terapeutycznych (Co chciałbyś osiągnąć poprzez terapię? Jakie są Twoje oczekiwania wobec terapii? Jakie zmiany chciałbyś wprowadzić w swoim życiu?).

Pytania te pomagają psychologowi zrozumieć Twoją sytuację, potrzeby i cele, co umożliwia opracowanie spersonalizowanego planu terapeutycznego dostosowanego do Twoich potrzeb. 

Ważne jest uczciwe i otwarte odpowiadanie na pytania, ponieważ współpraca z psychologiem opiera się na zaufaniu i otwartości.

Pamiętaj, że psycholog pracuje w trosce o Twoje dobro i dąży do zapewnienia Ci wsparcia w radzeniu sobie z trudnościami życiowymi.

Pamiętaj także, że nie masz obowiązku odpowiadania na pytania, na które nie jesteś gotowy odpowiadać – a wszelkie informacje udzielone specjaliście podlegają ochronie tajemnicy zawodowej.

Terapia psychologiczna – najważniejsze informacje

Terapia psychologiczna jest niezwykle ważnym narzędziem w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi, psychicznymi oraz relacyjnymi.

Współpraca z psychologiem może przynieść ulgę i wsparcie osobom zmagającym się z różnymi problemami życiowymi. 

Na czym polega terapia u psychologa? Co się robi na terapii?

Na terapii psychologicznej głównym celem jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni, w której pacjent może wyrażać swoje myśli, uczucia i doświadczenia.

Psycholog może stosować różnorodne techniki terapeutyczne, w zależności od potrzeb i preferencji pacjenta.

Podczas sesji rozmawia się o problemach, obawach, celach oraz strategiach radzenia sobie z trudnościami życiowymi.

Psycholog może również prowadzić ćwiczenia praktyczne, uczyć umiejętności radzenia sobie z emocjami, czy stosować techniki relaksacyjne.

Jakie są rodzaje terapii psychologicznej?

Istnieje wiele różnych podejść terapeutycznych w psychologii.

Niektóre z najpopularniejszych to terapia poznawczo-behawioralna, która skupia się na zmianie myślenia i zachowań w celu poprawy samopoczucia oraz terapia psychodynamiczna, która koncentruje się na zrozumieniu wpływu nieświadomych procesów na zachowanie i emocje pacjenta.

Więcej o nurtach terapeutycznych.

Ile kosztuje wizyta u psychologa?

Koszt wizyty u psychologa może różnić się w zależności od wielu czynników, takich jak lokalizacja, doświadczenie terapeuty, długość sesji oraz rodzaj terapii.

Ceny mogą być ustalane za sesję lub być częścią opłaty miesięcznej, jeśli korzystasz z pakietu terapeutycznego. 

Ile kosztuje wizyta u psychologa

Gdzie zgłosić się do psychologa?

Jeśli szukasz pomocy psychologicznej, możesz zgłosić się bezpośrednio do prywatnej praktyki psychologicznej, ośrodka zdrowia psychicznego lub szpitala.

W niektórych przypadkach możesz uzyskać skierowanie od lekarza rodzinnego lub specjalisty.

Ważne jest, aby wybrać psychologa, z którym będziesz czuć się komfortowo i któremu zaufasz, ponieważ to kluczowy czynnik w efektywności terapii.

Pamiętaj, że obecnie można łatwo skorzystać z pomocy psychologa lub psychoterapeuty w formie on-line.

Podsumowanie

Terapia psychologiczna może być kluczowym narzędziem w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi, psychicznymi i relacyjnymi.

Współpraca z psychologiem może przynieść ulgę i wsparcie osobom zmagającym się z różnymi problemami życiowymi. 

Terapia psychologiczna to proces, który obejmuje budowanie bezpiecznej przestrzeni do wyrażania uczuć i myśli, eksplorację problemów oraz rozwijanie strategii radzenia sobie z nimi.

Istnieje wiele różnych rodzajów terapii, które można dopasować do indywidualnych potrzeb i preferencji pacjenta.

Źródła

 • APA, Understanding psychotherapy and how it works
 • Tryon, Georgiana. (2018). Goals and Psychotherapy Research. 
 • Stepulak, M. Z. (2021). Specyfika relacji interpersonalnych psychologa. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie, 10(1), 47-61.
 • Myjak, K. (2022). Regulacje dotyczące tajemnicy zawodowej psychologa w Polsce.
 • Stepulak, M. (2022). Specyfikacja zaufania w działalności psychologa. Społeczeństwo. Edukacja. Język, 15.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze artykuły