Psycholog a psychoterapeuta

psycholog a psychoterapeuta

Psycholog a psychoterapeuta

Psycholog a psychoterapeuta – czy to ta sama osoba, a może zupełnie inne specjalizacje? Czym się różnią? Jakie mają uprawnienia? Przede wszystkim – u kogo szukać pomocy?

Nie każdy wie, jak odnaleźć się w świecie specjalistów zdrowia psychicznego – co niestety, może powstrzymywać od poszukiwania potrzebnego wsparcia. Dowiedz się, jakie są różnice, podobieństwa i zasady rządzące zawodami psychologa i psychoterapeuty.

Wszystko o psychoterapii

 

Trójka specjalistów zdrowia psychicznego

psycholog a psychoterapeuta

Wśród zawodów dotyczących zdrowia psychicznego, wyróżnić możemy trzech głównych specjalistów – psychiatrę, psychologa i psychoterapeutę. 

Trzeba pamiętać, że jedna osoba może jednocześnie pełnić kilka funkcji, a nawet jednocześnie być i psychiatrą, i psychologiem, i psychoterapeutą. Nie jest to wcale rzadka sytuacji.

Z tej trójki wymienionych specjalizacji wyróżnia się psychiatra – tylko on jest lekarzem, a więc jako jedyny ma np. uprawnienia do wypisywania recept, zwolnień, czy skierowań do innych specjalistów.

Czym w takim razie różni się psycholog od psychoterapeuty?

Kim jest psycholog?

psycholog

Zawód psychologa jest regulowany w Polsce prawnie – zobowiązuje do tego ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. Mimo że nie wszyscy są usatysfakcjonowani przepisami i ich precyzją – jest to pewien punkt wyjścia do określenia tego zawodu.

Psychologiem zazwyczaj nazywamy osobę, która uzyskała dyplom magistra psychologii i odbyła podyplomowy staż zawodowy (pod nadzorem innego psychologa).

Do obowiązków psychologa mogą należeć:

 • diagnoza psychologiczna,
 • opiniowanie,
 • orzekanie,
 • psychoterapia,
 • udzielanie pomocy psychologicznej,
 • badania naukowe,
 • działalność dydaktyczna.

Psycholog nie może wystawiać zwolnień lekarskich, ani przepisywać leków na receptę – takie prawo mają tylko lekarze, a psycholog nie jest lekarzem (lekarzem specjalizującym się w zdrowiu psychicznym jest psychiatra). Mimo to obszerna wiedza i doświadczenie psychologa pozwala na stawianie trafnych diagnoz i opinii.

W czym może pomóc psycholog? Gama możliwości jest bardzo duża! Pamiętaj, że psychologowie często specjalizują się w wybranej dziedzinie, więc nie każdy psycholog będzie oferował wszystkie możliwe usługi. Psychologowie mogą pomóc, w przypadku:

 • każdego rodzaju cierpienia psychicznego – czy to wynikającego z zaburzenia psychicznego, czy z przejściowych trudności życiowych (szczególnie, jeśli psycholog jest jednocześnie także psychoterapeutą),
 • w orzekaniu i diagnozowaniu – np. zaburzeń psychicznych, zdolności (w tym szczególnych zdolności do nauki, czy wykonywania konkretnego zawodu),
 • nauki przydatnych umiejętności – np. regulacji emocji lub asertywności.

Szczególnym przypadkiem jest zawód biegłego psychologa sądowego, który specjalizuje się w pracy przy sprawach kryminalnych. Taki specjalista jest w stanie określić na przykład wiarygodność świadków lub poczytalność podczas czynu zabronionego.

Kim jest psychoterapeuta?

psychoterapeuta

Niestety, w Polsce nie ma aktualnie ustawy, która regulowałaby zawód psychoterapeuty. Jest to o tyle problematyczne, że przyczynia się do powstawania gabinetów psychoterapii, prowadzonych przez osoby nieprzygotowane do pełnienia tej funkcji. Jak można się domyślić, takie przypadki mogą przyczyniać się do pogłębienia problemów i zniechęcenia do tej formy pomocy.

Zawód psychoterapeuty można określić przez przyjęte standardy przez Polską Radę Psychoterapii. Zgodnie z nimi psychoterapeuta to osoba z certyfikatem psychoterapeuty. Aby taki certyfikat uzyskać, należy ukończyć odpowiednie szkolenie, spełnić wymagania i zdać egzamin certyfikacyjny.

Podyplomowe szkolenie w psychoterapii jest przeznaczone dla magistrów i obejmuje co najmniej 1200 godzin w ciągu minimum czterech lat. Aby zdać egzamin certyfikacyjny (przed zewnętrzną komisją) należy wykazać się wiedzą teoretyczną, praktycznymi umiejętnościami i uzyskać pozytywną ocenę superwizora (w formie rekomendacji).

Dobry psychoterapeuta powinien też przestrzegać kodeksu etycznego, który obejmuje między innymi:

 • poszanowanie dla osób, którym pomaga (w tym ich systemu wartości, poglądów i przekonań) – psychoterapeuta nie może próbować wpłynąć na te obszary,
 • tajemnicę zawodową (dotyczy zarówno danych osobowych, jak i informacji osobistych poruszanych podczas sesji terapeutycznych),
 • poszanowanie dla granic pacjenta (fizycznych i psychicznych),
 • stały rozwój i doskonalenie swoich umiejętności,
 • dbanie o własną kondycję psychofizyczną (aby być w stanie jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki).

Psychoterapeuta może pomóc w przypadku odczuwania psychicznego cierpienia (niezależnie od tego, czy zdiagnozowano zaburzenie psychiczne, czy nie). Pomoże także w przypadku chęci poprawy jakości swojego życia (np. przez rozwój poczucia własnej wartości lub umiejętności asertywności).

Doskonałym połączeniem zapewniających głębokie rozumienie problemów psychicznych jest psycholog psychoterapeuta, czyli osoba z wykształceniem psychologicznym, która szkoli się (lub zakończyła szkolenie) w psychoterapii.

Psycholog terapeuta to specjalista, który ma zarówno warsztat jak i odpowiednią wiedzę teoretyczną, aby skutecznie pomóc pacjentom.

Psycholog online

 

Psycholog a psychoterapeuta – do kogo się udać?

Do psychoterapeuty udaj się, jeżeli:

 • potrzebujesz wsparcia w trudnej sytuacji (np. rozwód, śmierć bliskiej osoby),
 • doświadczasz cierpienia psychicznego,
 • masz zdiagnozowane zaburzenie psychiczne (szczególnie, jeśli zaleceniem jest psychoterapia),
 • chcesz poprawić jakość swojego życia.

Do psychologa wybierz się, jeśli:

 • potrzebujesz diagnozy lub orzeczenia (np. do celów medycznych lub wykonywanego zawodu),
 • masz obawy co do swojego zdrowia psychicznego i potrzebujesz opinii,
 • masz pytania i potrzebujesz edukacji w zakresie zdrowia psychicznego.

W żadnym wypadku nie martw się, że źle wybierzesz specjalistę. Zarówno psychologowie, jak i psychoterapeuci są wykwalifikowanymi specjalistami, pokierują Cię i w razie potrzeby zarekomendują, co powinieneś dalej zrobić (np. zgłosić się do innego specjalisty).

Bardzo często także jedna i ta sama osoba jest zarówno psychologiem, jak i psychoterapeutą. To często również znani psycholodzy, których teksty można przeczytać w mediach lub posłuchać w radio czy telewizji.

W Centrum Psychoterapii Pokonaj Lęk wszyscy psychoterapeuci są jednocześnie magistrami psychologii, co zapewnia najwyższy poziom wiedzy merytorycznej oraz praktycznego przygotowania.

Mity na temat specjalistów zdrowia psychicznego

mity o zdrowiu psychicznym

Niestety, wśród tematyki psychologicznej i samych zawodów psychologa i psychoterapeuty narosło wiele mitów. Prawdopodobnie wynika to ze zbyt małej świadomości i wiedzy w społeczeństwie na ten temat, połączonej ze strachem przed otworzeniem się przed obcą osobą.

Rozprawmy się z dziesięcioma popularnymi mitami związanymi z zawodem psychologa i psychoterapeuty!

Mit I: Psycholog i psychoterapeuta to jedno i to samo

Jak już wiesz z wcześniejszej części tego artykułu, psycholog i psychoterapeuta nie oznaczają dokładnie tego samego. Zajmują się tą samą dziedziną – zdrowiem psychicznym, ale część ich obowiązków i uprawnień się różni. 

Jedna osoba może jednocześnie być psychologiem i psychoterapeutą (a nawet do tego także psychiatrą).

Mit II: Psycholog i psychoterapeuta to lekarze

Nie, ani psycholog, ani psychoterapeuta nie jest lekarzem. Lekarzem specjalistą zajmującym się zdrowiem psychicznym jest psychiatra i wśród tych trzech zawodów tylko psychiatra ma uprawnienia lekarza (np. do wypisywania leków na receptę).

Psychiatra może być jednocześnie także psychologiem i/lub psychoterapeutą.

Mit III: Psychologowie i psychoterapeuci sami mają problemy ze sobą

Ten złośliwy mit nie ma nic wspólnego z rzeczywistością – co więcej, szkoła psychoterapeutyczna oraz dobre praktyki wykonywania zawodu związanego ze zdrowiem psychicznym zakładają, że specjalista sam powinien także przejść własną terapię.

Psychologowie i psychoterapeuci są świadomi swoich ograniczeń i dokładają wszelkich starań, by ich prywatne problemy nie wpływały na pomoc innym. 

Mit IV: Psychologowie i psychoterapeuci mają idealne życia

To przeciwny kraniec poprzedniego mitu. Mimo że psycholog i psychoterapeuta ma szeroką wiedzę i głębokie zrozumienie tego, jak działa ludzka psychika – nie wymazuje to automatycznie ich problemów. 

Sama wiedza to nie wszystko! Rozwiązanie własnych problemów, negatywnych schematów myślenia, czy radzenie sobie z trudnymi sytuacjami to praca na całe życie – także dla specjalistów.

Mit V: Nie jestem dość chory, by iść do psychologa lub psychoterapeuty

choroba a psychoterapia

Nie trzeba mieć zdiagnozowanego zaburzenia psychicznego, aby skorzystać z pomocy psychologa i psychoterapeuty!

To prawda, że jeśli zaburzenie lub choroba się pojawi, to psychoterapia jest świetnym rozwiązaniem. Jednak czasem pomoc specjalisty (nawet krótkoterminowa) może przydać się osobom „zdrowym”, które po prostu potrzebują wsparcia. Przykładem może być poprawa jakości życia (np. nauka asertywności, rozprawienie się z traumą) lub wsparcie w trudnej sytuacji życiowej (takiej jak rozwód, czy żałoba).

Mit VI: Zamiast psychoterapii lepiej pogadać z przyjacielem

Rozmowa z przyjacielem i wsparcie społeczne są bardzo ważne i potrzebne każdemu z nas, szczególnie jeżeli zmagamy się z problemami natury psychicznej. Jednak rozmowa z przyjacielem to nie to samo, co rozmowa ze specjalistą.

Psychoterapeuci i psychologowie mają odpowiednią wiedzę i umiejętności, aby obiektywnie spojrzeć na nasze trudności i znaleźć adekwatne rozwiązania. Przyjaciele i rodzina są zaangażowani w nasze życie, więc mają zupełnie inną perspektywę i nastawienie.

Mit VII: Pójście na psychoterapię to oznaka słabości

Jest zupełnie przeciwnie!

Każdy, kto przeszedł psychoterapię lub jest w jej trakcie, wie doskonale, że psychoterapia to (poza ogromną ulgą) także duży wysiłek. Rozmowa z psychoterapeutą na trudne tematy, wdrażanie wskazówek – to wszystko wymaga odwagi oraz ciężkiej pracy. 

Mit VIII: Psychoterapeuta lub psycholog będzie wytykał moje błędy

Psycholog i psychoterapeuta nie są od oceniania. Ich praca nie polega na tym, aby osądzać, co robisz dobrze, a co źle. Wspólnie ze specjalistą zlokalizujesz problematyczne obszary i w bezpieczny sposób opracujecie nowe metody myślenia i zachowania, po prostu po to, aby żyło Ci się lepiej.

Dobry specjalista, zachowujący się zgodnie z kodeksem etycznym, nie będzie Cię oceniał, ani zawstydzał w żaden sposób.

Mit IX: Psycholog lub psychoterapeuta każą mi opowiadać o intymnych szczegółach

specyfika psychoterapii

To prawda, że psychoterapia wymaga odwagi i rozmawia się na niej o trudnych tematach. Jednak specjalista nie będzie Cię przymuszał ani naciskał do rzeczy, o których nie jesteś gotowy rozmawiać.

Bardzo często zaufanie i otwarcie przychodzi z czasem i dopiero po kilku wspólnych sesjach terapeutycznych decydujesz się na odsłonięcie bardziej intymnych szczegółów trudności.

Mit X: Psychoterapia to niepotrzebny wymysł

Wiele rzetelnych badań naukowych i doświadczenie tysięcy specjalistów ponad wszelką wątpliwość dowodzi, że psychoterapia jest skuteczną metodą pomocy.

Dbanie o swój dobrobyt, działania w kierunku lepszego i szczęśliwego życia nie są niepotrzebnymi wymysłami. Zasługujesz na to, aby czuć się dobrze!

Podsumowanie

Psycholog a psychoterapeuta – dla wielu osób różnice między tymi zawodami mogą być niejasne, a nawet wydawać się może, że to dwa określenia na tę samą osobę.

Psycholog i psychoterapeutą zajmują się tą samą dziedziną – zdrowiem psychicznym. Jednak ich uprawnienia, obowiązki i wykształcenie są nieco inne. Należy pamiętać, że jedna osoba może jednocześnie być psychologiem i psychoterapeutą.

Źródła

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze artykuły