Przejdź do treści

Konkurs dla studentów „Nerwica”

Natalia Kocur i portal www.pokonajlek.pl ogłasza konkurs dla studentów związany z tematyką nerwicy i zaburzeń lękowych.

Cel konkursu „Nerwica”:

Celem konkursu jest propagowanie wiedzy naukowej na temat skutecznych metod psychoterapeutycznych walki z nerwicą i lękami oraz eksploracja potencjalnych, innowacyjnych metod leczenia nerwic.

Kto może wziąć udział w konkursie:

W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby posiadające status studenta dowolnego kierunku i rodzaju studiów. W konkursie mogą wziąć również udział osoby będące w ostatniej klasie dowolnej szkoły średniej kończącej się egzaminem maturalnym najpóźniej w 2020 roku.

Praca konkursowa:

Konkurs polega na przygotowaniu pracy/analizy na jeden z dwóch wybranych tematów:

 1. Fizjologiczne korelaty reakcji lękowej oraz dostępne, współczesne metody i narzędzia ich pomiaru
 2. Indywidualne wzorce reakcji emocjonalnej: metody i narzędzia badania oraz przewidywania indywidualnych reakcji emocjonalnych.

Każda z prac musi składać się z min. 10 tys. słów (bez przeglądu literatury) oraz obowiązkowo zawierać:

 • przegląd aktualnej literatury teoretycznej oraz stanu badań empirycznych danego tematu (wraz z przeglądem literatury – przypisy w stylu harwardzkim /Harvard referencing style/) w tym przegląd literatury anglojęzycznej)
 • porównanie analizowanych metod/narzędzi według istotnych charakterystyk (np. rzetelność, wiarygodność, dostępność, wymagania itp.)
 • twórcze propozycje dalszych badań nad danym obszarem lub wybraną metodą/narzędziem wraz z hipotezami badawczymi
 • praca może zostać napisana w języku angielskim
 • dopuszczalne jest przygotowanie prac zbiorowych ze wskazaniem głównego autora, który otrzyma nagrodę w przypadku zwycięstwa w konkursie.

Nagroda:

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 2 500 zł brutto oraz potencjalną możliwość odbycia stażu w ośrodku www.pokonajlek.pl w zakresie analizy/tworzenia innowacyjnych rozwiązań z zakresu leczenia nerwic i lęków.

Warunki konkursu:

 1. W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie z aktualnym statusem studenta dowolnego rodzaju, stopnia i kierunku studiów lub uczniowie ostatnich klas szkół średnich kończących się egzaminem maturalnym w 2020 roku, nie związane zawodowo z portalem www.pokonajlek.pl
 2. Nadesłane prace muszą być pracami oryginalnymi, spełniającymi kryteria rzetelnej pracy naukowej
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do niewybrania zwycięzcy, jeśli żadna z prac nie spełni określonych w konkursie kryteriów opisanych w warunkach konkursu oraz sekcji „praca konkursowa”
 4. Prace konkursowe oraz wszystkie pytania związane z konkursem należy zgłaszać na adres mailowy: kontakt@pokonajlek.pl. Praca powinna zawierać tytuł, imię i nazwisko autora oraz kontaktowy adres email do autora.
 5. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 31 maja 2020 roku.
 6. Wysłanie pracy wraz z danymi osobowymi jest jednocześnie wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wzięcia udziału w konkursie

Przydatne informacje: