Jaki nurt terapii jest najskuteczniejszy?

jaki nurt terapii jest najskuteczniejszy

Nurt psychoterapii jest najskuteczniejszy jeśli jest dobrany odpowiednio do problemu.

Przyjrzymy się najpopularniejszym nurtom w psychoterapii i badaniom próbującym wskazać odpowiedź na pytanie jaki nurt terapii jest najskuteczniejszy.

Nurty w psychoterapii – na czym polegają i czym się różnią?

Nurty psychoterapeutyczne to różne teoretyczne i praktyczne podejścia do psychoterapii, które mają na celu pomóc pacjentom w radzeniu sobie z problemami emocjonalnymi i psychicznymi.

Każdy nurt opiera się na określonych założeniach teoretycznych dotyczących natury problemów psychicznych oraz metod ich leczenia.

Najpopularniejsze nurty psychoterapii, to:

  • Terapia poznawczo-behawioralna (CBT): skupia się na identyfikacji i zmianie negatywnych wzorców myślenia i zachowań.
  • Terapia psychodynamiczna: koncentruje się na nieświadomych procesach i ich wpływie na bieżące zachowanie. 
  • Terapia humanistyczna: skupia się na potencjale osobistym, samorealizacji i doświadczeniu tu i teraz. 
  • Terapia systemowa: koncentruje się na relacjach rodzinnych i dynamice systemów rodzinnych.
  • Terapia Gestalt: skupia się na świadomości, tu i teraz oraz pełnym doświadczeniu emocjonalnym i fizycznym.

Na dodatek wielu psychoterapeutów stosuje w swojej pracy podejście eklektyczne i integracyjne, czyli indywidualnie dopasowują ramy teoretyczne i techniki z różnych nurtów psychoterapii.

Jaki nurt psychoterapii jest najskuteczniejszy?

Trudno wskazać jeden, najskuteczniejszy nurt psychoterapii – by odpowiedzieć na to pytanie w pełni, należy określić konkretne sytuacje, w których konkretny nurt ma największe szanse, aby przynieść poprawę.

Psychoterapia w nurcie poznawczo behawioralnym (CBT) to podejście o ugruntowanej w badaniach skuteczności.

Jest zalecana w szerokiej gamie zaburzeń psychicznych, w tym w szczególności w przypadku zaburzeń lękowych (np. zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne, zaburzenie stresowe pourazowe), zaburzeń afektywnych (np. depresja, zaburzenie afektywne dwubiegunowe), zaburzeń odżywiania, schizofrenii, uzależnień i zaburzeń osobowości (np. borderline).

Jest to nurt o najlepiej udokumentowanej skuteczności z licznymi badaniami potwierdzającymi efektywność.

Jeśli nie jesteś pewna/pewny jaki nurt wybrać – najlepiej jeśli wybierzesz właśnie podejście poznawczo-behawioralne (CBT).

Psychoterapia psychodynamiczna jest skuteczna w długoterminowym leczeniu zaburzeń osobowości, czy trudności interpersonalnych. Efekty terapii psychodynamicznej często utrzymują się długo po zakończeniu terapii, wyposażając klienta w kompetencje, które pozwalają mu samodzielnie radzić sobie np. z kryzysami, czy problemami w relacjach.

Terapia systemowa to jedna z najskuteczniejszych terapii rodzin i związków – rodzina w tym przypadku jest rozumiana, jako system powiązanych z sobą osób tworzących spójną całość.

Nie istnieje jeden, uniwersalnie najskuteczniejszy nurt psychoterapii (choć podejście poznawczo-behawioralne zbliża się do takiego statusu ponieważ jest skuteczne w 90% różnego rodzaju diagnoz).

Wybór najlepszego podejścia często zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta, ponieważ części klientów może preferować określony styl prowadzenia psychoterapii.

Psychoterapeuci często stosują podejście eklektyczne i integracyjne, łącząc techniki z różnych nurtów, aby dostosować terapię do unikalnych potrzeb pacjenta.

Ważne jest, aby każdy pacjent znalazł nurt terapeutyczny, który będzie dla niego najbardziej odpowiedni, co może znacznie zwiększyć szanse na skuteczne leczenie i poprawę jakości życia.

Czy psychoterapia jest skuteczna?

Psychoterapia jest szeroko uznawana za skuteczne narzędzie w leczeniu różnych zaburzeń psychicznych.

Nie jest to nowe odkrycie, bo już od kilkudziesięciu lat wiemy, że psychoterapia działa także na poziomie neurobiologicznym – to znaczy, że dosłownie zmienia strukturę mózgu i siłę połączeń synaptycznych.

Zazwyczaj bada się skuteczność konkretnych metod terapeutycznych w przypadku konkretnych trudności (np. skuteczność terapii poznawczo-behawioralnej w przypadku depresji).

Co za tym idzie, niestety nie mamy badań opisujących efektywność każdego z nurtów w każdym przypadku zaburzenia zdrowia psychicznego.

Metaanalizy i dostępne wskazują, że psychoterapia, bez względu na wybraną metodę, skutecznie leczy depresję oraz zaburzenia lękowe – co ciekawe, są liczne przypadki, w których okazuje się nawet bardziej efektywna i trwała niż farmakoterapia.

Zdecydowana większość osób odczuwa też subiektywną poprawę jakości życia po skorzystaniu z psychoterapii.

Skuteczność pojedynczej psychoterapii zależy od wielu czynników, w tym od specyfiki problemów pacjenta, jego zaangażowania w proces terapeutyczny, relacji z terapeutą, czy doświadczenia i umiejętności terapeuty.

Nasze 8-letnie doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii dla ponad 3 tysięcy klientów wskazuje, że 76% z nich deklaruje, że „zostało wyleczonych”, a ponad 90% już po kilku sesjach wskazuje na znaczącą poprawę.

 

Dowiedz się więcej:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze artykuły