Sapioseksualizm – co to jest?

sapioseksualizm

Sapioseksualizm to fascynacje intelektem drugiej osoby, który może być bardziej pociągający niż jej wygląd zewnętrzny.

Na czym polega?

Czy jest orientacją seksualną, czy indywidualną preferencją?

Jak sprawdzić, czy jesteś sapioseksualistą?

Czym jest sapioseksualizm? Definicja

Czym jest sapioseksualizm? Definicja

Zgrabne ciało? Proporcjonalna twarz? Duży biust lub mocno zarysowana szczęka?

Jesteśmy zgodni co do tego, że cechy wyglądu mają ogromny wpływ na to, jak oceniamy atrakcyjność drugiej osoby. Jednak czy poziom inteligencji także może być cechą pobudzającą popęd seksualny?

Osoba sapioseksualna, to osoba, która uważa wysoki poziom inteligencji za najbardziej atrakcyjną seksualnie cechę danej osoby.

Sapioseksualizm nie zakłada, że wygląd nie ma żadnego znaczenia – po prostu pociąg do umysłu drugiej osoby przeważa nad oceną atrakcyjności jej ciała. U osoby sapioseksualnej inteligencja jest często pierwszą cechą, którą dana osoba zauważa i docenia u potencjalnego partnera.

Każdy może identyfikować się jako sapioseksualny – włączając w to zarówno osoby heteroseksualne, jak i osoby LGBTQIA+. Oznacza to, że osoby identyfikujące się jako sapioseksualne mogą być równocześnie heteroseksualne, homoseksualne, aseksualne lub identyfikować się z inną tożsamością.

Co wpływa na atrakcyjność seksualną?

Co wpływa na atrakcyjność seksualną?

Oczywiście na to, czy odczujemy pociąg i pragnienie kontaktu seksualnego z kimś, wpływa wiele czynników.

Sapioseksualiści najbardziej cenią poziom inteligencji, ale co jeszcze może wpłynąć na to, jak oceniamy atrakcyjność seksualną?

Są to między innymi:

  • rysy twarzy i jej symetria twarzy
  • wymiary i proporcje fizyczne ciała,
  • wyraz twarzy,
  • sygnały niewizualne, takie jak głos i zapach.

Co więcej, na to, czy postrzegamy kogoś jako atrakcyjnego, czy nie wpływają też warunki, w których przebywamy z daną osobą.

Możemy na przykład ocenić drugą osobę jako bardziej atrakcyjną, jeśli będzie towarzyszyła nam w momencie ekscytacji (nawet, jeśli ekscytacja będzie wynikała z zupełnie innego powodu).

Dodatkowymi czynnikami wpływającymi na ocenę atrakcyjności mogą być też na przykład nasz nastrój, wartości i styl przywiązania, kultura, w jakiej się wychowaliśmy, poczucie niedostępności danej osoby, doświadczenia w rodzinie i wiele innych.

Preferencje seksualne, orientacja seksualna, płciowa tożsamość i identyfikacja – różnice

Preferencje seksualne, orientacja seksualna, płciowa tożsamość i identyfikacja to kluczowe pojęcia związane z różnymi aspektami ludzkiej seksualności i tożsamości.

Choć te pojęcia są ze sobą powiązane, to jednak różnią się od siebie i mają istotne znaczenie w zrozumieniu wieloaspektowego spektrum ludzkiej seksualności.

Preferencje seksualne to osobiste, indywidualne upodobania związane ze współżyciem i generalnie realizowaniem popędu seksualnego. Może być to na przykład preferencja do określonego sposobu stymulacji, albo szczególnych sytuacji i warunków podczas współżycia. 

Orientacja seksualna to nastawienie na określoną grupę osób swoich pragnień seksualnych i romantycznych uczuć.

Orientacja seksualna może być skierowana na osoby płci przeciwnej (heteroseksualna), na osoby tej samej płci (homoseksualna), na osoby obu płci (biseksualna), na nikogo (aseksualna), a nawet zaspokajanie swoich potrzeb seksualnych wyłącznie samodzielnie (autoerotyczna).

Płciowa tożsamość to określenie poczucia własnej płci (w kontekście społeczno-kulturowym, niezależnie od płci biologicznej). Niezależenie więc od rodzaju narządów płciowych, dana osoba może postrzegać siebie jako mężczyznę, kobietę, jako kombinację tych pojęć lub jako żadne z nich.

Osoby, u których płeć biologiczna i tożsamość płciowa są takie same, określa się jako cispłciowe. Osoby, u których płeć biologiczna jest różna od tożsamości płciowej, są określane jako transseksualne lub transpłciowe.

Sapioseksualizm jest pojęciem stosunkowo nowym i słabo rozpowszechnionym, dlatego istnieje dyskusja, czy należałoby zakwalifikować go jako orientacja seksualna, czy jako seksualna preferencja. Powstawanie kolejnych terminów opisujących ludzką seksualność pokazuje jak kompleksowe i niezerojedynkowe jest to zagadnienie.

Preferencje seksualne, orientacje seksualne i płciowa tożsamość nie jest we współczesnej psychologii klasyfikowana jako zaburzenie. Za zaburzenie przyjmuje się jedynie sytuacje, w których seksualne preferencje przynoszą cierpienie i nie pozwalają na stworzenie zdrowego, satysfakcjonującego związku.

Takie zaburzenia nazywa się parafiliami – przykładem parafilii jest np. oglądactwo, czyli osiąganie satysfakcji seksualnej podczas podglądania innych osób w sytuacjach intymnych.

Zaburzeniem seksualnym, niezależnym od orientacji, tożsamości, czy preferencji może być także seksoholizm (czyli uzależnienie od seksu) i zaburzenia czynności seksualnych (np. zaburzenie erekcji).

Niezaspokajane potrzeby seksualne mogą także prowadzić do zaburzeń (np. zespół Kehrera).

Krytyka

Sapioseksualność jest terminem stosunkowo nowym i nie jest pozbawiona pewnych kontrowersji. Niektórzy twierdzą, że nie jest to uzasadniona orientacja, ale rodzaj osobistej preferencji. 

Osoby określające siebie jako osoby sapioseksualne sugerują jednak, że inteligencja to coś więcej niż tylko cecha, którą cenią u partnera — to główny czynnik wpływający na ich pociąg seksualny, podobnie jak niektórych może pociągać atrakcyjne ciało lub piękna twarz.

Inni sugerowali, że sapioseksualizm jest dyskryminujący.

Koncentrowanie się na inteligencji oznacza, że ludzie opierają swoją atrakcyjność na zdolnościach poznawczych i dewaluują tych, którzy mogą być niepełnosprawni, neuroróżnorodni lub mają mniejszy dostęp do formalnej edukacji.

Sapioseksualizm – cechy charakterystyczne

Sapioseksualizm – cechy charakterystyczne

Dla osób sapioseksualnych sposób myślenia innej osoby jest bardzo atrakcyjną cechą.

To intelekt stymuluje pociąg seksualny. Przyjrzyjmy się, co to znaczy być sapioseksualnym.

Ponieważ przyciąganie koncentruje się na intelekcie lub sposobie działania umysłu danej osoby, osoby sapioseksualne nie odczuwają pociągu, dopóki ich umysł nie zostanie pobudzony przez potencjalnego partnera.

Nie ma pożądania, sympatii, pragnienia ani satysfakcji seksualnej, jeśli mózg nie został najpierw pobudzony na poziomie intelektualnym.

Kiedy sapioseksualiści szukają partnera, skupiają się bardziej na inteligencji potencjalnego partnera, a nie na jego wyglądzie.

Oznacza to, że powierzchowne cechy, takie jak kształt ciała, rozmiar czy rysy twarzy (choć mogą nie być bez znaczenia) schodzą na dalszy plan wobec poziomu intelektu.

Jak sprawdzić, czy jesteś sapioseksualny?

Jak sprawdzić, czy jesteś sapioseksualny?

Przyjrzyjmy się niektórym typowym cechom sapioseksualizmu. Jeśli zgadzasz się z większością poniższych stwierdzeń, to być może blisko będzie Ci do identyfikacji jako osoba sapioseksualna.

Tak, jak imponująca inteligencja jest cechą atrakcyjną dla sapioseksualistów, tak pobudzenie intelektualne jest dla nich konieczne, to poczucia seksualnego pragnienia.

Możesz być sapioseksualny, jeśli nie ma dla ciebie nic lepszego niż angażowanie się w złożoną, stymulującą rozmowę. Często oznacza to, że pobudzają Cię seksualnie osoby, które potrafią skutecznie pobudzić Cię intelektualnie.

Sapioseksualiści cenią inteligentny umysł ponad atrakcyjne fizycznie ciało. Jeśli więc dalece bardziej niż ciałem, interesujesz się przekonaniami i wiedzą danej osoby, tym, co reprezentuje, i nie możesz się doczekać poznania jej moralności, wartości i zainteresowań, możesz być sapioseksualny.

Podsumowanie

Sapioseksualizm to określenie, które podkreśla intelekt jako główny czynnik postrzegania kogoś jako atrakcyjnego seksualnie. Osoby sapioseksualne cenią umysł i intelekt bardziej niż wygląd zewnętrzny swojego partnera. 

Pomimo że istnieją pewne kontrowersje co do zaklasyfikowania sapioseksualizmu jako orientacji seksualnej lub osobistej preferencji, termin staje się coraz powszechniejszy i zachęca kolejnych specjalistów do zbadania tej kwestii.

Źródła

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze artykuły