Przejdź do treści

Regulamin korzystania z Programu Walki z Lękami i Nerwicą oraz zapisów na edycję Programu „Pokonaj Panikę”

Definicje:

Regulamin: niniejszy regulamin

Administrator: właściciel Serwisu

Serwis: strona internetowa /www.pokonajlek.pl/

Użytkownik: osoba dokonująca zakupu Programu lub zapisu na Program „Pokonaj Panikę”

Program (zwany również: kurs, kurs opanowywania lęku, Program Walki z Lękami i Nerwicą lub kurs pokonywania lęku): usługa polegająca na przesyłaniu Użytkownikowi przez określony czas wiadomości elektronicznych (email) na podany przez Użytkownika adres email w postaci porad związanych z radzeniem sobie z lękiem, nerwicami i stresem. Kurs został opracowany w oparciu o wiedzę i doświadczenie Administratora na bazie technik i metod psychologii poznawczo-behawioralnej.

 1. Zasady korzystania z Kursu:
 2. Użytkownik dokonujący zakupu Kursu lub zapisujący się na Program „Pokonaj Panikę” akceptuje regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Użytkownikiem może zostać każda osoba pełnoletnia oraz niepełnoletnia za zgodą rodzica lub opiekuna ustawowego.
 4. Administrator posiada nieograniczone prawo do wprowadzania zmian w zakresie i formie Kursu bez podawania powodów.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieznajomość Regulaminu przez Użytkownika.
 6. Wszelkie uwagi, pytania lub wątpliwości należy kierować do Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem:  kontakt@pokonajlek.pl
 7. Kurs jest płatny i kosztuje 250 zł brutto płatne poprzez dokonanie przelewu internetowego. Zapisy na rezerwację miejsca na Kursie „Pokonaj Panikę” są płatne w zależności od wersji od 10 do 30 zł brutto.
 8. Płatność przelewem za Kurs lub rezerwację na Program „Pokonaj Panikę” jest dobrowolna i Użytkownik nie ma prawa żądać zwrotu kosztu dokonanego przelewu w celu uruchomienia kursu poza zasadami dotyczącymi rezygnacji z kursu opisanymi w punkcie 9 tego regulaminu.
  Użytkownik dokonując płatności przelewem za kurs wyraża jednocześnie dobrowolną zgodę na rozpoczęcie świadczenia i w związku z tym nie ma prawa do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od dokonania płatności (zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku).
 9. Użytkownik może do 7 dnia od zakupu Kursu bez podawania powodów zrezygnować z Kursu poprzez przesłanie emaila na adres: kontakt@pokonajlek.pl z podaniem nr konta na który mają zostać zwrócone pieniądze oraz adresem email na który przesyłano emaile związane z Kursem. Administrator potwierdza przyjęcie zgłoszenia i dokonuje niezwłocznie przelewu pełnej ceny Kursu na wskazany numer konta. W przypadku gdy Program „Pokonaj Panikę” nie zostanie uruchomiony w danej edycji Użytkownik otrzyma pełny zwrot kosztu rezerwacji.
 10. Podmiotem odpowiedzialnym za obsługę przelewów jest DialCom24 Sp. z o o., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań.
 11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nie otrzymywanie wiadomości email po zakupie Kursu w przypadku podania nieprawidłowego adresu email lub jeśli Użytkownik ma wyłączoną obsługę plików cookie. Zaleca się sprawdzenie folderu Spam, aby upewnić się, że emaile dochodzą do Użytkownika.
 12. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
  Regulamin obowiązuje od 9 maja 2022 roku.
  Administratorem Serwisu jest firma Centrum Psychoterapii Pokonaj Lęk Sp. z o.o. (daw. Human Balance Natalia Kocur), Ul. Konstruktorska 11/26, 02-673 Warszawa.
 13. Materiały, które zawiera Kurs mają charakter informacyjno-doradczy i jeśli sytuacja tego wymaga to zaleca się przed ich zastosowaniem skonsultować się z lekarzem. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek niepożądane skutki wynikające z zastosowania informacji zawartych w Kursie lub w Serwisie.
 14. Ewentualne reklamacje należy zgłaszać na adres email: kontakt@pokonajlek.pl